Hur man skriver en affärsplan för din webbutik

Förbättrad styrning och utveckling av organisationer

Utarbeta en affärsplan i Ukraina

AFFÄRSPLANNINGSTJÄNSTER OCH UTVECKLING AV AFFÄRSPLANER FÖR ALLA REGIONER i UKRAINA OCH ALLA INNEHÅLL

Högkvalitativa tjänster för affärsplanering på distans, i hela Ukraina, Europa, Nordamerika, Asien, Afrika, Australien, oavsett avståndet från initiativtagaren till affärsprojektet. För initiativtagare till affärsprojekt som bor långt från stora städer utvecklar vi affärsplaner av samma höga kvalitet som för kunder från storstäder. Allt du behöver är en dator och tillgång till internet.

En affärsplan är ett dokument som utvecklas i processen för affärsplanering, utvärderar möjligheter och hot, beskriver möjliga scenarier för affärsutveckling och förutsäger sannolikheten för att ett affärsprojekt ska lyckas. En professionellt utarbetad affärsplan gör det möjligt för oss att dra slutsatsen att det är nödvändigt att locka resurser till ett affärsprojekt, hjälper till att attrahera nödvändiga resurser och använda dem effektivt.

Program för utveckling av affärsplaner PM Project ™

För att affärsplaneringsprocessen ska vara så tekniskt avancerad som möjligt och resultaten är tydliga för initiativtagarna till affärsprojektet och för investerare har vi utvecklat vår egen mjukvaruprodukt för affärsplanering och ritning upp affärsplaner - Progressive Management Project (PM Project ™).

Vi har tagit fram tekniken för fjärrutveckling av affärsplaner. För initiativtagare till affärsprojekt, oavsett bostad i storstädernas avlägsenhet, utvecklar vi affärsplaner av samma höga kvalitet som för kunder i stora städer.

Affärsplanstruktur

Marknadsblock för affärsplan. Affärsplanens marknadsföringsblock blockerar alla viktiga detaljer och omständigheter förknippade med påverkan på marknaden och marknadsreaktionen i samband med genomförandet av affärsprojektet.

Så du har bestämt dig för att öppna din egen webbutik. Vi gick upp tidigt på morgonen, gick ut på balkongen med en kopp aromatiskt kaffe och beslutade att vi inte kunde gå till jobbet idag. Men nej, idag måste du fortfarande åka en gång till. Du måste skriva ett uppsägningsbrev och ta hem din favoritkopp ...

Sluta! Tanken att utvidga ett e-handelsföretag är mycket bra. Men på en timme eller två görs sådana saker, kanske bara i Hollywood-filmer. Och innan du blir den andra Jeffrey Bezos (och slutar jobbet) måste du spendera lite tid på att förbereda dig.

En av de viktiga faserna i en sådan förberedelse är en affärsplan för en onlinebutik med marknadsanalys, beräkningar av potentiella vinster, identifiering av risker och utvecklingsriktningar.

När du löser problemet måste du börja från flera punkter. För det första ignorerar småföretagare ofta ögonblicket och i många fall är det anledningen till att det förblir litet. Om du bara är intresserad av egenföretagande och vinst på en nivå som inte är högre än en bra lön, kan du stänga den här sidan säkert.

Och den andra viktiga punkten - affärer inom e-handel skiljer sig mycket från offlinehandel. Så om du redan har offlineupplevelse och anser dig vara en affärsguru, rekommenderar jag fortfarande att du läser den här artikeln. Annars, förståelsen att "detta är Sparta Internet, baby!" kommer att följa med förlusten av hela budgeten.

Vad är en affärsplan för?

Även om detta kan vara tidskrävande sparar du inte bara tid utan också pengar på lång sikt. Allt detta genom att vara beredd på potentiella utmaningar och bättre identifiera möjligheter för tillväxt.

På Internet kan du hitta ett exempel på en affärsplan för alla smaker, men jag skulle rekommendera dig att undvika att använda sådana "manualer". Detta är ett mycket viktigt strategiskt dokument, det måste ta hänsyn till många saker av individuell karaktär, och knappast någon kan förbereda det bättre än dig själv.

Att upprätta en affärsplan för en onlinebutik innan du öppnar den ger dig mycket värdefull kunskap om följande punkter:

 • Förstå nischens efterfrågan och potential. Du förstår om det finns en efterfrågan på den produkt du ska sälja i målregionen, vad är potentialen för utveckling här och hur högt taket är när det gäller tillväxt;
 • Tävlingsnivå. Det finns nischer med stabil, god efterfrågan och en mycket stor försäljningspotential, men det är omöjligt att bryta sig in i dem på grund av hög konkurrens. Du måste vara beredd på detta inledningsvis;
 • Resurser för att komma igång. Det är mycket viktigt att veta vilka resurser du behöver för att ditt företag ska lyckas. Till exempel pengar, partners och anställda med viss kompetens;
 • Färdplan för utveckling. Från början kommer du att kunna definiera tydliga affärsmål som hjälper dig att ta rätt steg för att uppnå dem;
 • Hållbarhet. Den kanske viktigaste punkten är att efter att affärsplanen är klar kan du förstå om det är värt att göra. Tyvärr är vissa idéer helt enkelt inte livskraftiga och genomförandet slutar misslyckas. Men det är mycket bättre om du förstår detta redan innan du spenderar tid och pengar.

Nu förstår du att affärsplanen verkligen är viktig. Så låt oss gå direkt till beskrivningen av hur man komponerar den korrekt.

Beslut om nisch och produkt

Vi har redan en separat artikel om kriterierna för att välja en produkt och en nisch för en onlinebutik om detta, som vi rekommenderar att du bekantar dig med. Jag är säker på att hon kommer att hjälpa dig att göra rätt val. Så vi kommer inte att kopiera det som redan har skrivits här. Och gå direkt till andra etappen.

Förbättrad styrning och organisationsutveckling

FÖRETAGSTJÄNSTER

AFFÄRSPLANNING

UTVECKLING AV EN AFFÄRSPLAN UNDER BESTÄLLNINGEN

Skapa en affärsplan i Ukraina

AFFÄRSPLANNINGSTJÄNSTER OCH UTVECKLING AV AFFÄRSPLANER FÖR ALLA REGIONER i UKRAINA OCH ALLA INNEHÅLL

Kvalitetstjänster för affärsplanering på distans, i hela Ukraina och runt om i världen, oavsett avståndet från initiativtagaren till affärsprojektet. För initiativtagare till affärsprojekt som bor långt från stora städer utvecklar vi affärsplaner av samma höga kvalitet som för kunder från storstäder. Allt du behöver är en dator och tillgång till internet.

En affärsplan är ett dokument som utvecklas i processen för affärsplanering, utvärderar möjligheter och hot, beskriver möjliga scenarier för affärsutveckling och förutsäger sannolikheten för att ett affärsprojekt ska lyckas. En professionellt utarbetad affärsplan gör det möjligt för oss att dra slutsatsen att det är nödvändigt att locka resurser till ett affärsprojekt, hjälper till att attrahera nödvändiga resurser och använda dem effektivt.

Program för utveckling av affärsplaner PM Project ™

För att affärsplaneringsprocessen ska vara så tekniskt avancerad som möjligt och resultaten är tydliga för initiativtagarna till affärsprojektet och för investerare har vi utvecklat vår egen mjukvaruprodukt för affärsplanering och ritning upp affärsplaner - Progressive Management Project (PM Project ™).

Att skriva en affärsplan - till höger är inte enkelt, om än inte så nezumíla, eftersom du kan prata. Dessutom är det mer än tillräckligt för att få tillbaka en timme eller ansträngning, förglasning i slutet, införandet av mellanliggande korrigeringar och den återstående förbättringen. Det är viktigt att lägga den före skrivningen med respekt för gränserna. Affärsplanen gör att du kan tänka på framtida projekt i förväg för genomförandet av ditt projekt och affärsidéer. Jag, obetydligt för dem i detta material för din effektivitet, processen att upprätta en affärsplan ser ut så mycket rapport som möjligt, särdragen hos en affärsplan som en gång för första gången lakonisk och enkelhet! Yak av enkelheten i begäret Du kan lära dig mycket efter att ha läst avlägsna saker.

Affärsplan är ett dokument, så låt oss öppna projektets struktur och möjligheten att utvärdera effektiviteten i de beslut som fattats, planerade besök, hänvisa till mat och investera öre i projektet.

Om du enkelt kan karaktärisera affärsplanen kommer den i huvudsak att skickas till tre huvudkällor: Jag vill växa, eftersom jag vill växa, vilket är mycket nödvändigt för hela . Samtidigt är det en affärsplan, men jag vill försöka utveckla en affärsplan, men det är enkelt. Adzhe affärsplan för att koppla ihop vårt verkliga liv med dig, fylld med hopfällbara människor och ofta överraskningar, en timme levereras inte.

Samtidigt, affärsplan, är det oerhört viktigt att uppskatta dina resurser, konsumera marknaden och prognoser till ditt förslag. Beskriv ankomst och nödvändig ekonomi för att uppnå dina mål, snyggare kraften i din ochikuvan "med två", och förklara inte allt optimistiskt! Var framför dig som gränsar till dörrarna: tänk över och introducera svaga idéer och risker för projektet. Så lägg till exempel den del av ett modernt lån till kontoret, men storleken på de möjliga betalningarna, inte mindre än 10-20% av innevarande år.

Om du enkelt kan karaktärisera affärsplanen kommer den i huvudsak att skickas till tre huvudkällor: Jag vill växa, eftersom jag vill växa, vilket är mycket nödvändigt för hela .

Affärsplan första gången

Omedelbart är det märkbart att de två första avsnitten - "Sammanfattning" (huvuduppsatser) och "Huvudidén om projektet" - så enligt kärnan har du valt en del av affärs plan! Det enades om att dina potentiella partners och investerare kommer att läsas i första hand.

Ett CV, om det är skrivet korrekt, är tydligt och tillgängligt, så det finns en möjlighet att genast se projektets grundläggande meta, och om jag är intresserad, gå till en större rapport om detaljerna i din affärsplan.

Samtidigt är det viktigt att notera att "CV" har distribuerats till lagret och inkluderar villkoren i Viklad meti, upprättandet av huvudindikatorerna i projektet.

Lista över huvuduppsatser som ska ingå i CV: n:

 • Vill du att ditt projekt bedriver någon form av tjänst (vilken produkt kommer att säljas)?
 • Vem är ditt projektsal?
 • Hur mycket pengar får du för projektet?
 • Vilken dzherel kommer projektet att finansieras?
 • Planerar du att få försäljningsvolymen för den första robotcykeln?
 • Rosemirk sumi all vitrate, vad är nödvändigt för genomförandet av projektet?
 • Vilken är den organisatoriska och juridiska formen för ett möjligt företag? indikatorer på projektet: utländsk inkomst (inkomst) för sångperioden, storleken på pennorna i slutet av den första roboten, lönsamhet.

Synligheten i distributionerna förklaras också för dig, så att du kan hjälpa dina partners och investerare mitt i förhandlingsfasen, inte hela affärsplanen är kort, men ofta bara för det mesta Dodamo, om ett CV till en affärsplan för alla projekt är inte skyldig till mer än 1 sida av Word.

Ett CV, om det är skrivet korrekt, är tydligt och tillgängligt, så det finns en möjlighet att genast se projektets grundläggande meta, och om jag är intresserad, gå till en större rapport om detaljerna i din affärsplan.

En affärsplan är ett dokument som lyfter fram alla organisationens egenskaper, analyserar möjliga risker och problem, förutsäger metoder som hjälper till att undvika dem. Med andra ord är en affärsplan för en investerare först och främst ett svar på frågan: "Är det värt att finansiera detta projekt alls, eller är det bättre att omedelbart överge det?"

Affärsplanstruktur och innehåll - huvudsektioner

Framgång i affärsplanering består av tre huvudfaktorer:

 • Medvetenhet om graden av din juridiska kapacitet just nu, vilket är utgångspunkten "A";
 • En tydlig uppfattning om målet du vill uppnå - punkt "B";
 • En sekvens av steg som leder från punkt "A" till punkt "B".

Att utarbeta en affärsplan genomförs på papper med hänsyn till vissa regler och sekvenser. I den här formen börjar din idé att materialiseras och visar en önskan att utvecklas och vilja att arbeta. Dessutom förenklar planen, implementerad på papper, uppfattningen av idén utifrån.

När du upprättar en affärsplan är det nödvändigt att identifiera alla fördelar och nackdelar med den idé som har uppstått, och sedan bara beräkna intäkterna och vidta några åtgärder. Var uppmärksam på konkurrenskraft och motståndskraft på marknaden.

När du utför en ytlig analys, var uppmärksam på återbetalningen av produkten eller tjänsten, samt perioden efter vilken du kan få den första vinsten - detta hjälper dig att bestämma mängden initialinvestering. Om du, efter en kort analys, fortfarande inte har övergivit din idé, är det dags att börja skapa en affärsplan.

När du kompilerar den anges följande information på titelsidan:

 • projektnamn;
 • organisationsnamn;
 • detaljer om projektledare;
 • utvecklarinformation;
 • sammanställningsdatum;
 • de viktigaste uppgifterna om den ekonomiska beräkningen av projektet.

Därefter upprättas ett sekretessmemorandum som tydligt anger att din affärsplan är upphovsrättsskyddad.

Nästa steg är att skriva en kort sammanfattning som visar information om en projektidé med betydande ekonomiska egenskaper. Den täcker följande ämnen:

 • Vilken tjänst eller produkt planerar investeraren att genomföra?
 • Vilken publik är intresserad av den här produkten?
 • Önskad försäljnings- eller produktionsvolym? <
 • Vad är produktionsintäkterna?
 • Vilka kostnader kommer investeraren att bära för projektet?
 • Hur många människor planeras att lockas till detta projekt?
 • Vilka källor finansierar projektet?
 • Vad blir den totala vinsten för en viss period?
 • Hur snart kommer projektet att löna sig?
 • Rent diskonterat projekt.

Vi använder cookies
Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Tillåt cookies.