Hur man skriver rätt affärsplan själv

Hej kära kollega! Denna artikel kommer att fokusera på affärsplanering. Som ni vet börjar alla företag eller projekt med en idé. Men bara en idé räcker inte. Kom ihåg hur många olika idéer föds i ditt huvud varje dag, och hur många av dem har du väckt till liv? När allt kommer omkring, för att förverkliga din idé, behöver du en tydlig plan. I den här artikeln kommer vi att analysera vad en affärsplan är, varför den generellt behövs och hur man upprättar den korrekt.

Artikeln kommer att vara användbar för både nybörjare och erfarna affärsmän. Eftersom en affärsplan behövs inte bara i början utan också under utvecklingen av ett företag (projekt). Det är en slags kompass som hjälper dig att hålla dig i rätt riktning och hålla dig på rätt spår.

Innehåll:

Vad är en affärsplan och vad är den för?

En affärsplan är, enligt min mening, ett av de viktigaste dokumenten som bör vara ständiga justeringar och vara tillgängliga i alla led i verksamheten: oavsett om det är planeringsstadiet eller ett framgångsrikt företag som är redan "står på benen" -projektet.

En affärsplan, som en chefshandbok, hjälper till att varna för möjliga risker, locka till sig investeringar och statligt stöd, följa en tydlig plan, nämligen observera tidshantering.

Vad är en affärsplan? Det finns många tolkningar, former och begrepp.

En affärsplan är en genomförbarhetsstudie för ett affärsprojekt.

Varför tog jag inte enklare tolkningar, till exempel den här handboken som beskriver idén om projektet, affärsprocesser och mekanismer för deras genomförande för att uppnå de mål som författaren av dokumentet har angett?

Eftersom detta inte bara är en beskrivning av processer utan en korrekt beräkning av möjliga risker, vinster, förluster och andra indikatorer.

Detta dokument kan ha flera syften. Låt oss titta närmare på var och en:

 • För personligt bruk av idéförfattaren och / eller projektledaren;
 • För bilaga till olika dokumentpaket (till exempel: för att få statligt stöd, lån, lån, etc.) ..);
 • För presentation för investerare.

Beroende på syftet varierar dokumentets längd och innehåll.

Beslutade att leva upp en affärsidé, men vet inte var du ska börja? Alla företag bör börja med att beräkna kostnaden för inköp av utrustning, lönsamhetsnivån, återbetalningsperioder och så vidare. Här lär du dig allt om hur man upprättar en affärsplan för en enskild företagare. Exemplet från artikeln kan enkelt användas av en entreprenör för att genomföra en start, men det rekommenderas fortfarande att skapa din egen affärsplan. Du hittar steg-för-steg-instruktioner och grundläggande beräkningsformler i följande avsnitt.

Vad är en affärsplan?

Vet du inte hur man ska utarbeta en affärsplan för en enskild företagare korrekt? Låt oss först ta en titt på vad detta affärsverktyg är och vad dess syfte är. I skolböckerna för skolkursen i samhällsvetenskap hittar du följande definition: en affärsplan är en guide för att starta ett företag, som inkluderar projektets huvudmål och hur man kan uppnå det. Den här guiden innehåller ofta olika formler och beräkningar som gör att du kan bestämma den ungefärliga lönsamheten för verksamheten och företagets återbetalningsperiod.

Dessutom ska affärsplanen innehålla ett tydligt mål som den enskilda entreprenören strävar efter. Om du håller denna inställning i huvudet kan du ändra den mot bakgrund av alla omständigheter. Målet som är skrivet på ett papper har dock mycket vikt. Därför, om du bestämmer dig för att utarbeta en affärsplan för en enskild företagare (ett exempel ges i ett av följande avsnitt), var noga med att formulera en tydlig position.

Regler för att upprätta en affärsplan

Om du vill att din start ska börja generera goda vinster i framtiden måste du följa vissa regler när du utarbetar en affärsplan för detta. Listan nedan innehåller endast de viktigaste punkterna som måste följas.

Om en enskild företagare följer dessa tre punkter när han utarbetar en affärsplan, kommer hans projekt att väcka förtroende inte bara bland närmaste kretsar utan också bland investerare som väljer att investera i ett lovande företag.

Glöm inte fördelarna och nackdelarna med företaget

De flesta steg-för-steg-instruktioner för att utarbeta en affärsplan för en enskild företagare innebär också att olika för- och nackdelar med företaget ingår i projektet. Varför göra detta? Att ständigt se styrkor och svagheter i ditt företag inför dina ögon. Till exempel, om din start har låg konkurrensnivå, kanske du inte är rädd för att sätta priset på produkter 10-15% högre än marknadspriset - kunderna har fortfarande inget val. Men om den största nackdelen med ditt företag är hårt fysiskt arbete, glöm inte att köpa extra utrustning för dina arbetare som förenklar produktionsprocessen. Du kommer dock inte att glömma bort det bara om du listar fördelar och nackdelar med en start.

Vad är en sammanfattning av ett affärsprojekt?

Att utarbeta en affärsplan för en enskild företagare i Vitryssland eller Ryssland bör börja med att utarbeta en sammanfattning av ditt projekt. Denna punkt väcker flest frågor för enskilda företagare, eftersom inte alla förstår hur en affärsplan kan ha någon form av sammanfattning. Denna del är dock en av de viktigaste för att bygga en framgångsrik start, så den måste förstås ordentligt.

Så sammanfattningen av affärsplanen - denna kortfattade information om var och en av avsnitten och slutsatserna från dem. Oftast används ett CV för att presentera ett projekt för tredje part för att uppnå en investering av medel i ett företag som befinner sig i ett tidigt skede. Men även för en enskild företagare som är van att uppnå mål på egen hand, kan ett CV hjälpa till att lyfta fram huvuddelen av informationen som skrivs i andra avsnitt.

Affärsplanens strukturella egenskaper

Syftet med denna artikel är att stödja alla dina ansträngningar på vägen till att starta ditt eget företag. Framgångsrika företagare vet vad du behöver för att uppnå ditt mål - en affärsplan av hög kvalitet.

Varför skapa en affärsplan?

Det är detta viktiga dokument som kommer att besvara alla pressande frågor som hjälper till att minska riskerna, bedöma utsikterna och beräkna de nödvändiga kostnaderna. Med hjälp av en affärsplan kommer blivande entreprenörer att lyfta fram slöjan för framtidens verksamhet. Han kommer att avslöja de mål som behöver uppnås och dela upp processen för att skapa ett företag i steg.

Varje entreprenörsprojekt täcker en komplex åtgärd, till exempel en analys av målverksamheten, bestående av följande avsnitt:

 • sammanfattning;
 • marknad;
 • strategier;
 • arbetskraft;
 • teknik;
 • ekonomi och risker;

[box type = ”download”] Ladda ner ett exempel på en affärsplan för ett exempel på ett café i. oc (Word) [/ box]

Återuppta

Som du vet är syftet med återupptagningen intresset för den person som är ansvarig för utfärdandet av lånet. Du måste se till att det första intrycket av långivaren är överväldigande positivt.

En kort beskrivning av ditt CV bör tydligt svara på följande frågor:

 • Hur kan ditt företag vara användbart för samhället?
 • Hur planerar du att ta med ditt företag?

Beskriv sedan kort din affärsidé och hur du kom till begreppet skapande. Beskriv exakt hur du ser detta projekt i aktion. Var noga med att ange projektets mål och hur du kan uppnå det. CV måste också beskriva din potentiella målgrupp, vem dessa människor är, deras ålder och yrke.

Även erfarna entreprenörer blir ibland snubblade av frekventa förändringar i marknadsförhållandena, vilket tvingar dem att ändra utvecklingsstrategier och beräkna de minsta stegen. Moderna förutsättningar för att attrahera kapital, både utländska och inhemska, kräver att en entreprenör utarbetar och skyddar en affärsplan. Och den måste utformas med hänsyn till internationella krav.

I väst har det länge blivit normen: att inte starta ett företag utan en detaljerad felberäkning av alla nyanser för att minimera risken för att misslyckas. I vårt land blir detta också gradvis regeln.

Vad är en affärsplan för

?

En affärsplan är ett dokument där ett företags framtid modelleras. Den innehåller information om produkten eller tjänsten som kommer att erbjudas konsumenten, dess kostnad, försäljningsalternativ, behovet av personal, utrustning, marknadsanalys, sannolika risker och problem som kan uppstå, sätt att lösa dem. Detta är ett program och en handlingsguide.

Beroende på i vilket syfte dokumentet förbereds kan det delas in i följande typer:

 • internt;
 • externt.

Den första av dem innehåller korrekta uppgifter om företagets tillstånd och justeras beroende på hur det är på företaget och på marknaden som helhet. Med andra ord tjänar det företagets operativa ledning.

Den andra förbereds för presentation för möjliga externa investerare, banker, framtida partners. Detta är ett slags företagskort.

En intern affärsplan kommer också att svara på din fråga om du behöver ytterligare externa investeringar, eller om företaget kan samla sina resurser och klara sig utan dem för att inte ge bort en imponerande del av vinsten i framtiden.

Som ett ledningsdokument syftar affärsplanen till att lösa följande uppgifter:

 • Definiera perspektiv i affärsutveckling.
 • Sök efter en ny försäljningsmarknad.
 • Uppskatta företagskostnader.
 • Definiera kort- och långsiktiga mål och framtida strategi.
 • Analysera arbetskraften och dess funktionalitet.
 • Gör en bedömning av företagets ekonomiska ställning.
 • Ge en möjlighet att titta på de befintliga problemen från en annan vinkel som hindrar vidare utveckling.

Om du är intresserad av att skriva en affärsplan för blomsterbutik, kolla in den här artikeln.

Företagsplanering, som ett sätt att prospektiv analys av företagens aktiviteter inom alla verksamhetsområden, är utbredd och nödvändig, både för stora företag och småföretagsprojekt som bara erövrar en marknadsnisch. Sammansättningen av en affärsplan är en ganska specifik fråga och bestäms till stor del av vilken typ av aktivitet den utvecklas för, och utvecklarens individuella tillvägagångssätt, men dokumentet måste se ut och vara kompetent utvecklat.

En typisk steg-för-steg-instruktion om hur man själv upprättar en affärsplan innebär att man måste beakta följande obligatoriska aspekter:

 • analys av konkurrensfördelarna med ett affärsprojekt, en produkt eller en tjänst;
 • plan för organisering av en produktionsprocess;
 • organisatorisk affärsplanering;
 • analys av marknaden och potentiella affärsmöjligheter;
 • planering av utgifter och mottagande av ekonomiska resurser;
 • övervägande av möjliga risker och sätt att kompensera för dem.

Hur man startar en affärsplan

Metoden för att upprätta en affärsplan innebär att det finns ett planeringsmål och en specifik idé, produkt eller tjänst som ska erbjudas konsumenter som konsumentprodukt.

Om du har ett mål vet du vad du vill

Målet att börja designa kan vara:

 • Att locka investerarens uppmärksamhet till ett projekt eller en produkt genom att tydligt demonstrera deras potential, verkligheten i genomförandet och göra vinst
 • Söka efter partners för att genomföra ett projekt från grunden genom outsourcing och / eller diversifiering
 • Förstå företagets utvecklingsmöjligheter och bestämma andelen vinster som är tillgängliga för användning som utdelning
 • Identifiera brister i den befintliga affärsorganisationsstrukturen och sätt att eliminera dem
 • Att bygga effektiv förvaltning genom att samordna partnerns insatser
 • Lösa problemet med ekonomisk återhämtning av företag

När du har valt ett lämpligt mål bör du alltid ha det i åtanke under hela processen att skapa en affärsplan, eftersom varje avsnitt ska motsvara det och hjälpa till att uppnå det. Oftast behövs en affärsplan för dem som har beslutat att starta ett nytt företag från grunden, så du bör överväga i detalj hur man skriver en investerarinriktad affärsplan.

En bra idé är halva striden

Kanske du kommers att vara intresrarad
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Tillåt cookies.