Pawnshop affärsplan

Kärnan i verksamheten

Ju lägre levnadsstandard människor har, desto högre är deras behov av pantlokaltjänster. Vem vet inte, en pantbank är en organisation som tillhandahåller kortfristiga lån säkrade med väsentliga tillgångar. Som säkerhet används smycken, bilar, hushållsapparater, datorer och liknande som säkerhet. Till skillnad från mikrofinansieringsorganisationer är låntagarens risk begränsad till förlust av säkerheter. Om du inte köper ditt objekt från pantbanken i tid så säljs det och alla frågor tas bort åt dig.

Under antagande av ett sådant scenario utvärderar pantlokaler säkerheten till en kraftigt reducerad kostnad för att snabbt kunna sälja varan till ett konkurrenskraftigt pris. Därför är låntagaren på alla möjliga sätt intresserad av inlösen av hans säkerhet.

Risker

Som nämnts ovan är den största risken att låntagaren inte återköper säkerheten. För att minimera denna risk bedöms säkerheten till en betydande rabatt för att snabbt kunna sälja produkten och återföra pengarna till cirkulation. För en pantbank är omsättningen mycket viktigare än att maximera intäkterna för en enskild artikel.

En annan grupp risker är löften som erhållits på kriminell väg. Mycket ofta överlämnas saker som erhållits med kriminella medel till pantbanker, eftersom en pantbank direkt kan ge riktiga pengar. I det här fallet finns det en risk att inte bara ta emot pengarna utan också att förlora föremålet för pantsättningen, eftersom de stulna varorna i första hand kommer att letas efter i pantbanker. Försök att inte kontakta misstänkta kunder, men i praktiken ingår denna risk helt enkelt i kostnaden för säkerheten, eftersom det inte alltid är möjligt att skilja en normal låntagare från en angripare.

Målgrupp

Målgrupp - personer med genomsnittlig inkomst. Som regel räcker deras pengar för ett normalt liv (annars skulle det inte finnas några säkerheter), men alla oförutsedda situationer gör dem oroliga. Det här är människor som har befunnit sig i en svår livssituation men förväntar sig att lösa det inom en snar framtid.

Tävling

Konkurrensen i segmentet är över genomsnittet. I städer med en befolkning på över en miljon mäts antalet pantbanker i tiotals och till och med hundratals. Detta beror på pantbankens höga lönsamhetsnivå och den låga levnadsstandarden för de flesta.

För att sticka ut från tävlingen kan du specialisera dig på en viss typ av säkerhet. Till exempel bilar eller guldsmycken. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda mer gynnsamma villkor mot bakgrund av konkurrenter som tar alla typer av säkerheter.

Lokaler

Det kommer inte att bli någon stor överraskning att kreditinstitutens verksamhet omfattas av många regler och förordningar. Behovet av att ha en stor mängd dokumentation leder som regel blivande entreprenörer till beslutet att lämna denna riktning och byta till något mindre betungande. Av denna anledning är det ganska lämpligt att överväga en affärsplan för pantbanken, vilket kommer att undvika många misstag. Även i vår katalog hittar du ett brett urval av olika alternativ.

Förberedande arbete

 • en pantbank är en organisation som ger ut pengar mot borgen och behåller säkerhet;
 • bortsett från dessa två typer av aktiviteter, är det förbjudet för pantbanker att göra något annat;
 • mottagaren av den pantsatta egendomen är skyldig att försäkra den;
 • bedömningen av det mottagna pantet är obligatoriskt;
 • vid överlåtelse av pant måste mottagaren upprätta ett avtal där alla villkor för transaktionen måste anges.
 • mottagaren av lånet åtar sig att återbetala de pengar han fått inom den överenskomna perioden. Om detta inte händer blir säkerheten från dem borgenärens egendom.
 • pantbanken har rätt att sälja säkerheter. Om priset på det senare är mer än 30 tusen rubel är det nödvändigt att organisera en auktion;
 • en entreprenör har ingen rätt att sälja säkerhetsföremål inom ramen för en pantbank. Detta bör göras uteslutande i ett separat privat företag.

Ett annat dokument relaterat till sådana organisationers aktiviteter är RosFinMonitoring ordernummer 203, som reglerar följande frågor:

 • personalutbildning och utbildning;
 • frekvensen av denna utbildning och dess form;
 • redogör för genomförd utbildning.

Underlåtenhet att följa dessa regler kommer att leda till att företaget likvideras.

Risker och målgrupp

Affärsplanen för pantbanken, som du kan läsa i detalj på länken, måste ta hänsyn till alla aspekter av denna riktning. I huvudsak handlar hela en sådan institutions arbete om att långivaren tillhandahåller mikrolån i utbyte mot någon egendom. Oftast spelas den senare av smycken, apparater, bilar.

Den största risken som en långivare kan möta är att låntagaren inte återköper säkerheter.

Ytterligare en risk ligger i väntan på företagare när det gäller lagenligheten. När allt kommer omkring händer det ofta att saker som överlämnas till en pantbank är stulna. Och det är detta kreditinstitut som kommer att vara den första som letar efter saker som finns på önskad lista.

Nyligen har pantbutiker vuxit som svampar efter regn. Då och då kan du se annonser i tunnelbanan, transport, på Internet, i olika tidningar och tidskrifter, att vissa finansinstitut är redo att ge dig ett lån mot en utpost av ädla metaller, fastigheter och lös egendom. Varje pantbank erbjuder några av sina egna, särskilda villkor, lockar kunder med låga priser, förmånliga villkor för beviljande av lån, olika lojalitetssystem och rabatter.

En helt logisk fråga uppstår, är pantbankens verksamhet verkligen så lönsam att antalet ökar varje dag? I den här artikeln kommer vi att prata om hur du öppnar en pantbank, vad som behövs för detta och vilken vinst du kan få under den första månaden av din aktivitet.

Hur man öppnar en pantbank: studerar den rättsliga ramen

Det första att börja med att öppna din pantbank är att studera den rättsliga ramen och alla lagstadgade rättsakter som reglerar arbetet i en pantbank. När du startar ett företag är det viktigt att tydligt förstå vad du kommer att arbeta med, hur du skyddar dig och vad du kan lita på, och att öppna en pantbank är inget undantag. Redan i planeringsstadiet, studera alla detaljerna i detta fall, gräva in i standarderna för att bedriva finansiell verksamhet i en pantbank, förstå vilka rättigheter du som låntagare och den som du kommer att låna ut pengar till. Det är nödvändigt att förstå allt i detalj för att inte "bryta träet" senare och inte komma in i en svår och obehaglig situation.

I Ryssland är den huvudsakliga lagen som reglerar pantverksverksamheten den federala lagen från 2021 N 196-ФЗ daterad 19 juli "On Pawnshops".

Inom ramen för den här artikeln kommer vi inte att ta hänsyn till hela lagen i detalj, för du måste göra det själv och ge den rätt uppmärksamhet, men vi kommer att lyfta fram de viktigaste aspekterna som alla som vill öppna en pantbanken behöver bara veta och förstå.

 • En pantbank är en kommersiell, finansiell organisation vars huvudsyfte är att ge pengar till befolkningen för säkerheten för vissa materiella tillgångar.
 • pantbutiker kan lagra saker som är säkerhet och utfärda lån under en period som inte överstiger ett år. Alla andra aktiviteter inom denna finansiella institution är förbjudna.
 • Pantsvaror är skyldiga att försäkra saker som fungerar som säkerhet under hela lånetiden.
 • All verksamhet för att emittera lån måste formaliseras genom att upprätta ett kontrakt. Avtalet måste beskriva alla aspekter av att tillhandahålla pengar till lån - lånets löptid, ränta, parternas ansvar, påföljder etc.

 • Vid utfärdandet av ett lån är pantbanken skyldig att ge låntagaren en kopia av dokumentet, som beskriver säkerheten för vilken egendom pengarna utfärdades. Ett sådant dokument kallas en "säkerhetsbiljett". Ett exemplar av biljetten måste finnas kvar i låntagarens händer, ett i bondehuset.
 • Avtalet anger lånets löptid och låntagaren är skyldig att återbetala beloppet plus upplupen ränta för att använda pengarna inom en tydligt fastställd tidsram. Om låntagaren inte återlämnar lånet eller gör det till ett ofullständigt belopp, har pantbanken all rätt att sälja den mottagna varan på säkerhet för att kompensera för dess kostnader.
 • Den pantsatta saken säljs genom att sälja den. Om varan värderas till mer än 30. 0 rubel, behöver den endast säljas på öppna auktioner, som alla kan nå.

Som vi sa ovan har pantbanken rätt att bara lagra saker och utfärda lån. Men tänk om låntagaren inte returnerade pengarna inom den överenskomna perioden och den pantsatta egendomen måste säljas? Här måste du öppna ytterligare ett företag (som regel är detta en juridisk enhet), vars huvudsakliga verksamhet kommer att vara detaljhandel med smycken eller andra varor (beroende på typen av pantbank).

Det bör också noteras att pantbankens verksamhet fortfarande regleras av order nr 203 från RosFinMonitoring daterad 03. 8. 010 ”Om godkännande av förordningen om krav på utbildning och utbildning av personal som utför Transaktioner med fonder eller annan egendom för att motverka legalisering (tvätt) av intäkter från brott, liksom finansiering av terrorism. "

Läs den här rättsakten i detalj, eftersom den beskriver i detalj:

Recensioner av pantbankens affärsplan ()

Det viktigaste med pantbankens affärsplan under året

Organisation av en pantbank: affärsspecifika uppgifter

Det finns cirka 4000 tusen företag på marknaden för pantbanker i Ryssland, och denna siffra ökar varje år. Vissa företag går ur drift utan att ha arbetat i sex månader, andra kommer till sin plats och deras ägare är övertygade om att de kommer att kunna hålla sig flytande, trots några problem.

Ett pantbankaffär kan ge betydande vinster, men stora summor bör investeras i marknadsföringen. Ett litet paket med dokument för att öppna en pantbank krävs, men kostnaden för att skapa det kommer att uppgå till minst 1-1. miljoner rubel. Endast i det här fallet finns det en chans att företagets aktiviteter inte stannar på en långt ifrån fin dag på grund av brist på tillgängliga medel.

Huvuduppgiften för pantbutiksägaren är att skapa gynnsamma villkor för utfärdande av ett lån till kunden. Det finns många risker i denna verksamhet, men den viktigaste är förvärvet av stulna varor. Dessutom, i avsaknad av en erfaren specialist, är det stor sannolikhet att få en falsk, speciellt för smycken.

Ju fler lån en pantbank ger ut, desto högre är dess vinst, vilket direkt beror på ränta. I genomsnitt varierar räntan för att utfärda ett lån säkrat med värdefulla produkter i stora städer från 5 till 20% per månad. Inledningsvis, medan det är få kunder, tvingas ägarna att sätta högre priser för att överleva. Och detta kan bli huvudfelet när du öppnar en pantbank: i händelse av en alltför stor ökning av intresset kommer kunderna att kringgå din pantbank.

De flesta pantbandsägare föredrar att göra affärer vid återförsäljning av guldföremål. Andra föremål - hushållsapparater, pälsar, datorer - är mindre lönsamma, eftersom de kräver mycket större förvaringsutrymmen, dessutom måste ägaren i detta fall köpa specialutrustning för pantbanken.

Oavsett vilka föremål som accepteras i pantbanken mot borgen, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt förberedelsen av lokalerna. Skottsäkert glas på utställningsskåp, kraftfulla metalldörrar, larm, professionella lås - det rekommenderas inte att spara på detta, eftersom en pantbank är en god bit för tjuvar och rånare. Under tiden omfattar pantbutikens ansvar säkerheten för alla föremål som accepteras som säkerhet. Men du behöver inte spendera mycket pengar på de verktyg som behövs för att utvärdera värdefulla saker. Begagnad utrustning blir mycket billigare och fungerar lika bra.

Mer information om den här verksamheten beskrivs i ett professionellt exempel på en affärsplan för att öppna en pantbank med färdiga beräkningar. Från det lär du dig hur du öppnar en pantbank och får fotfäste i ledarna för detta marknadssegment under lång tid.

Öppna en pantbank: välja specialisering

Framtiden tillhör högspecialiserade pantbanker, är experterna övertygade om. Som erfarenheten av att öppna pantbanker visar har en affärsman i detta fall mycket större chanser att hitta sin klient och få fotfäste i en viss nisch. De flesta företagare föredrar idag att specialisera sig på smycken, men sådana företag förvandlas ofta till ett banalt köp av guldskrot. Det är ganska svårt att behålla ett varumärke och säkra ett positivt rykte i denna nisch.

En annan riktning - bilpantshop blir också mer och mer populär idag. Det är lönsamt för kunderna att ta lån med sina järnhästar, eftersom lånebeloppet i detta fall är betydligt högre. Men en entreprenör som bestämmer sig för att organisera sin egen pantbank bör förbereda sig för betydande ekonomiska kostnader.

En detaljerad affärsplan för pantbanken med rekommendationer, färdiga beräkningar, tabeller och diagram. Ta det och skapa!

♦ Initial investering i en pantbank: 12.000.000 rubel. ♦ Återbetalning enligt affärsplanen: 60 månader. ♦ Affärslönsamhet: 35.%

Varje person i livet kan ha en situation när det behövs en viss summa pengar och det finns inget sätt att ta ett banklån.

Och när vissa har behov kan andra organisera en lönsam verksamhet på detta.

Den stora efterfrågan från kunderna på denna tjänst leder till regelbunden påfyllning av antalet sådana organisationer. Men som regel är 25% av dem stängda efter ett år.

Anledningen är den stora volymen tillstånd som krävs, bedömarnas dåliga arbete, och viktigast av allt var att pantbankens affärsplan inte var tillräckligt detaljerad och kompetent.

I allmänhet är det inte så svårt att skriva ett dokument som det kan verka vid första anblicken. Det räcker att vara väl insatt i ditt företag, följ strukturen nedan och kontrollera texten för fel.

Pawnshop affärsplan: planering

Projektöversikt

Denna affärsplan beskriver stegen i projektet för att skapa ett nätverk av pantbanker i Moskva.

Det är planerat att öppna fyra poäng: tre mottagningspunkter för produkter och en försäljningsplats.

För implementering är det nödvändigt att locka till sig investeringar på 12 000 000 rubel.

 • För att tillgodose befolkningens behov för möjligheten att pantsätta värden i pantbanken till en acceptabel ränta.
 • Ge kunderna möjlighet att köpa värden som inte löses in av andra till rabatt.
 • Få vinst av ett affärsprojekt.

Kanske du kommers att vara intresrarad
Hur man skriver en affärsplan från grunden
Internet; företag
 • Läsningstid. 13 minuter
Affärsplan med minimal investering - 40 bästa affärsidéer för nybörjare med minimala investeringar
Affärsplan nya idéer
 • Läsningstid. 24 minuter
Affärsplan för möbelproduktion
Affärsplan för möbelproduktion
 • Läsningstid. 10 minuter
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Tillåt cookies.