Affärsidéer för provinsstäder

Artikelens innehåll:

Som nybörjare måste du välja en riktning, utarbeta en affärsplan och registrera ett företag. När du har slutfört dessa steg kan du börja implementera den valda idén. De enklaste sätten att registrera sig: registrering som enskild företagare eller att öppna ett aktiebolag. Att hyra ut specialutrustning och öppna en växthusanläggning är det bättre att registrera en LLC. För att organisera resor i norra distriktet kan du registrera dig som enskild företagare.

Uppgifter om utveckling av entreprenörskap i norr

Entreprenörskap i norr kan utvecklas med kompetent handledning av statliga institutioner. Alla riktningar måste stödjas av landets myndigheter. Under villkoren för komplexiteten i genomförandet av entreprenörskap kan man lita på statligt stöd.

Tänk till exempel på affärsutvecklingen i Ryssland i Nenets autonoma distrikt. Det finns cirka 30 underjordföretag som arbetar i NAO. Oljeindustrin sysselsätter mindre än 30% av befolkningen. Marknadsundersökningar visar att det i NAO finns 300 enskilda företagare per 10 tusen invånare. Det finns 1700 småföretag på territoriet (detta inkluderar mikroföretag och enskilda företagare). Antalet småföretag ökar med 8% årligen. De flesta av dem misslyckas med att tävla och är stängda. Därför rekommenderar experter att skjuta upp med små företag och öppna ett medelstort eller stort företag.

Hur öppnar jag ett specialuthyrningsföretag?

Vilken utrustning ska jag köpa?

Nyligen har kvaliteten på kinesisk specialutrustning varit tilltalande. Dess kvalitet ligger nära europeiska motsvarigheter. En pålitlig återförsäljare av kinesiska dumper i Ryssland är RusBusinessAuto, som säljer cirka 50% av all försäljning av kinesiska dumper. Kvalitetsmärken: Genlion, Howo och Dongfeng. En ny dumper kostar från 2 till 4 miljoner rubel. Och här är några fler intressanta modeller.

Huvudutgifter:

 • köp av bilar - från 1 miljon rubel. per enhet;
 • lön för förare - från 60 tusen rubel. för denna förare + 30% av lönen till socialförsäkringsfonden;
 • diesel;
 • Avskrivning (reparation) av utrustning - 20% av kostnaden (kostnaden för att reparera en dumper till ett värde av 3 miljoner dollar. Rubel uppgår till 600 tusen).

Glöm inte att betala skatt. De flesta företag i norr arbetar med ett gemensamt skattesystem och tillämpar moms. Enligt skattekoden betalar du inkomstskatt, fastighetsskatt, moms 18%. Dessutom måste du föra bokföringsregister.

affärsområden i norr

Artikelens innehåll:

Som nybörjare måste du välja en riktning, utarbeta en affärsplan och registrera ett företag. När du har slutfört dessa steg kan du börja implementera den valda idén. De enklaste sätten att registrera sig: registrering som enskild företagare eller att öppna ett aktiebolag. Att hyra ut specialutrustning och öppna en växthusanläggning är det bättre att registrera en LLC. För att organisera resor i norra distriktet kan du registrera dig som enskild företagare.

Uppgifter om utveckling av entreprenörskap i norr

Entreprenörskap i norr kan utvecklas med kompetent handledning av statliga institutioner. Alla riktningar måste stödjas av landets myndigheter. Under villkoren för komplexiteten i genomförandet av entreprenörskap kan man lita på statligt stöd.

Tänk till exempel på affärsutvecklingen i Ryssland i Nenets autonoma distrikt. Det finns cirka 30 underjordföretag som arbetar i NAO. Oljeindustrin sysselsätter mindre än 30% av befolkningen. Marknadsundersökningar visar att det i NAO finns 300 enskilda företagare per 10 tusen invånare. Det finns 1700 småföretag på territoriet (detta inkluderar mikroföretag och enskilda företagare). Antalet småföretag ökar med 8% årligen. De flesta av dem misslyckas med att tävla och är stängda. Därför rekommenderar experter att skjuta upp med små företag och öppna ett medelstort eller stort företag.

Hur öppnar jag ett specialuthyrningsföretag?

Vilken utrustning ska jag köpa?

Nyligen har kvaliteten på kinesisk specialutrustning varit tilltalande. Dess kvalitet ligger nära europeiska motsvarigheter. En pålitlig återförsäljare av kinesiska dumper i Ryssland är RusBusinessAuto, som säljer cirka 50% av all försäljning av kinesiska dumper. Kvalitetsmärken: Genlion, Howo och Dongfeng. En ny dumper kostar från 2 till 4 miljoner rubel. Och här är några fler intressanta modeller.

Huvudutgifter:

 • köp av bilar - från 1 miljon rubel. per enhet;
 • lön för förare - från 60 tusen rubel. för denna förare + 30% av lönen till socialförsäkringsfonden;
 • diesel;
 • Avskrivning (reparation) av utrustning - 20% av kostnaden (kostnaden för att reparera en dumper till ett värde av 3 miljoner dollar. Rubel uppgår till 600 tusen).

Glöm inte att betala skatt. De flesta företag i norr arbetar med ett gemensamt skattesystem och tillämpar moms. Enligt skattekoden betalar du inkomstskatt, fastighetsskatt, moms 18%. Dessutom måste du föra bokföringsregister.

Om du öppnar ett företag för leverans av specialutrustning att hyra, var beredd att ständigt övervaka personalen. Din personliga närvaro kommer inte att skada, eftersom förarna kommer att utföra beställningar på sidan så snart som möjligt, vilket inte är särskilt bra för din utrustning.

affärsområden i norr

Artikelens innehåll:

Som nybörjare måste du välja en riktning, utarbeta en affärsplan och registrera ett företag. När du har slutfört dessa steg kan du börja implementera den valda idén. De enklaste sätten att registrera sig: registrering som enskild företagare eller att öppna ett aktiebolag. Att hyra ut specialutrustning och öppna en växthusanläggning är det bättre att registrera en LLC. För att organisera resor i norra distriktet kan du registrera dig som enskild företagare.

Uppgifter om utveckling av entreprenörskap i norr

Entreprenörskap i norr kan utvecklas med kompetent handledning av statliga institutioner. Alla riktningar måste stödjas av landets myndigheter. Under villkoren för komplexiteten i genomförandet av entreprenörskap kan man lita på statligt stöd.

Tänk till exempel på affärsutvecklingen i Ryssland i Nenets autonoma distrikt. Det finns cirka 30 underjordföretag som arbetar i NAO. Oljeindustrin sysselsätter mindre än 30% av befolkningen. Marknadsundersökningar visar att det i NAO finns 300 enskilda företagare per 10 tusen invånare. Det finns 1700 småföretag på territoriet (detta inkluderar mikroföretag och enskilda företagare). Antalet småföretag ökar med 8% årligen. De flesta av dem misslyckas med att tävla och är stängda. Därför rekommenderar experter att skjuta upp med små företag och öppna ett medelstort eller stort företag.

Hur öppnar jag ett specialuthyrningsföretag?

Vilken utrustning ska jag köpa?

Nyligen har kvaliteten på kinesisk specialutrustning varit tilltalande. Dess kvalitet ligger nära europeiska motsvarigheter. En pålitlig återförsäljare av kinesiska dumper i Ryssland är RusBusinessAuto, som säljer cirka 50% av all försäljning av kinesiska dumper. Kvalitetsmärken: Genlion, Howo och Dongfeng. En ny dumper kostar från 2 till 4 miljoner rubel. Och här är några fler intressanta modeller.

Kataloger över populära modeller GenlionMazBelazScania

Huvudutgifter:

 • köp av bilar - från 1 miljon rubel. per enhet;
 • lön för förare - från 60 tusen rubel. för denna förare + 30% av lönen till socialförsäkringsfonden;
 • diesel;
 • Avskrivning (reparation) av utrustning - 20% av kostnaden (kostnaden för att reparera en dumper till ett värde av 3 miljoner dollar. Rubel uppgår till 600 tusen).

Glöm inte att betala skatt. De flesta företag i norr arbetar med ett gemensamt skattesystem och tillämpar moms. Enligt skattekoden betalar du inkomstskatt, fastighetsskatt, moms 18%. Dessutom måste du föra bokföringsregister.

Innehåll

Uppblåst affärskonkurrens i megalopol, liksom hårda spelregler som råder i stora städer, skapar en gynnsam miljö för affärsutveckling i periferin. Detta segment omfattar små städer, urbana bosättningar, byar och byar.

Att öppna ett företag i en liten stad, mot bakgrund av låg konkurrens eller med en gratis nisch i allmänhet, idén är attraktiv i sig, och i vissa fall kan det visa sig vara en slags riktig guldgruva. Men samtidigt kan implementeringen av en sådan idé visa sig vara ganska otrevlig med många fallgropar.

Specifikt om detaljerna i entreprenörskap i periferin, liksom vilken typ av verksamhet som kan öppnas i en liten stad, kommer vi att prata i dagens artikel. Vi kommer att analysera alla fördelar och nackdelar som en entreprenör kan möta, samt identifiera lovande affärsidéer som är mer benägna att vara efterfrågade i glesbefolkade områden.

Jag vill öppna ett företag i en liten stad: alla fördelar och nackdelar

Låt oss börja med plus I början nämnde vi redan de viktigaste

För det första är det möjligt, efter att ha genomfört en grundlig marknadsundersökning, att identifiera obesatta affärsnischer, som till skillnad från megastäder är betydligt mer i små bosättningar. Och detta är ett ganska viktigt plus. Med relativt låg konkurrens kan ett företag till en början få betydande preferenser. Om du lyckas identifiera sådana nischer kan du med rätt formulering av ärendet under en tid bli den enda monopolisten på servicemarknaden i en viss region. Och detta i sin tur kommer att säkerställa en snabb avstängning av primära kostnader och ytterligare stabil vinst, som kommer att vara flera gånger högre än vinsten från samma aktivitet, även i storstäder.

Detta är naturligtvis det perfekta alternativet som automatiskt neutraliserar alla andra nackdelar. Men i rättvisans namn måste jag säga att det inte är lätt att hitta sådana nischer alls, för de flesta av dem har redan behärskats. I stora städer finns det praktiskt taget inga. Det är därför som denna fördel endast kan användas genom att bara öppna ett företag i en liten stad.

För det andra bör du vara uppmärksam på följande fina bonusar:

1) Om du tänker öppna ett företag i en liten stad, en stad eller by, kommer startkapitalet som du behöver öppna att vara betydligt lägre än vid öppningskostnader i stora städer.

2) De totala kostnaderna för att driva ett företag skiljer sig också väsentligt till din fördel. Eftersom de i grunden består av följande faktorer:

 • Avgift för hyra av lokaler
 • Månadsersättning för anställda
 • Inköp av varor eller förbrukningsvaror från leverantörer
 • Annonsering Insatser
 • Fakturering för el

Som regel kommer alla ovanstående kostnader (med undantag för att kanske köpa material från leverantörer) påfallande annorlunda till förmån för små städer. När allt kommer omkring, om du tar en sådan kostnadspost som till exempel anställdas lön, var då beredd på att det i megalopol kommer att vara två eller tre gånger högre och ännu mer i huvudstaden.

Många nystartade företagare tror felaktigt att ett lönsamt företag bara kan byggas i stora städer. Samtidigt har små städer flera fördelar för att starta ett företag. Låg konkurrens, många obesatta nischer gör att du kan skapa ett företag från grunden med minimala investeringar. I den här artikeln kommer vi att visa de bästa affärsidéerna för provinsstäder som gör att du kan besluta om din framtida affärsverksamhet.

Affärsidéer för provinsstäder

Breaking stereotypes

Förödelse. Sovjetiska hus av samma typ. Dålig och berusad befolkning. Brist på framtidsutsikter och hopplöshet. Ofta. Så föreställer affärsmän från stora storstadsområden små provinsstäder. Och så har de inte bråttom att investera sina pengar i dem.

Berg av guld. Slott och båtar. Underbart liv. Perspektiv. Obegränsade möjligheter att fylla på din plånbok. Som regel upplever provinser stora städer i detta ljus och strävar efter att flytta till dem, för att öppna sina egna affärer där.

I båda fallen har vi stereotyper att göra - etablerade idéer baserade inte på en rationell idé om verkligheten utan på vissa etablerade tankesätt som verkar vara självklara. Faren med stereotyper är att de hindrar dig från att titta på verkligheten med ett nykter blick, inte låter dig se det uppenbara och skapar inerta åsikter. För affärer är allt detta mildt sagt destruktivt.

Stereotyper om ryska provinsstäder, åtminstone de flesta, bör förstöras. Den ekonomiska katastrofen på 90-talet, som i större utsträckning drabbade just regionerna, blev kvar. Idag, med rätt tillämpning av sinne, styrka, kreativitet, balanserad attityd i provinsen, kan du bygga ett framgångsrikt och lönsamt företag som inte bara kan generera inkomst utan också vara socialt orienterad och skapa nya jobb.

Video Affärsidéer för provinsstäder

Fördelar med att göra affärer i provinsen

I många provinsstäder återupplivas industrin idag, befolkningsflödet har minskats avsevärt och placerats inom en viss ram. Brottsgraden i situationen har minskat avsevärt, administrativa hinder har försvagats. Lokala myndigheter är mycket intresserade av inflödet av investeringar. Nybörjare får entreprenörer utan kostnad (upp till 300 tusen) och råd ges. Generellt sett kan vi prata om ekonomisk och politisk stabilitet. Ja, naturligtvis kan situationen i olika regioner vara annorlunda, men i allmänhet finns det en uppenbar tendens att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag.

Dessutom har provinsstäder ett antal objektiva fördelar framför stora storstadsområden:

Kanske du kommers att vara intresrarad
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Tillåt cookies.